Za i przeciw

Katarzyna Drabarek:

 

Wśród wielu aplikacji do burzy mózgów, głosowania i dyskusji szczególne miejsce zajmuje Tricider. Umożliwia wspólne podejmowanie decyzji i rozwijanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia.


Uczestnik ma możliwość:

  • oddania głosu na konkretny pogląd,
  • poparcia czyjegoś stanowiska,
  • dodania poglądu/pomysłu,
  • dodania argumentów i kontrargumentów.

To wymarzone wręcz narzędzie do ćwiczenia umiejętności argumentowania, niezbędnych w rozprawce za i przeciw. Warto sięgnąć po Tricider zanim uczeń przeleje na papier zalety i wady danego zjawiska wraz z uzasadnieniami i przykładami.

 

 

W projektach eTwinning rewelacyjnie się sprawdza przy wyborze LOGO projektu, wyborze narzędzia do testowania wiedzy uczniów, czy przy wyborze sposobu realizacji poszczególnych etapów np. przedstawienia się w projekcie.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć Tricider stworzony w trakcie nagrywania tego filmu.

Write a comment

Comments: 0