22. January 2019
02. November 2018
Dobre, intrygujące fotografie skłaniają do myślenia, budowania skojarzeń, zadawania pytań, opowiadania historii... Na tym właśnie fenomenie bazuje aplikacja PicLits - bezpłatne narzędzie Web 2.0 do kreatywnego pisania. Pięknie się składa, bo jednym z tegorocznych priorytetów jest takie wdrażanie podstawy programowej, które zapewnia rozwój umiejętności cyfrowych i kreatywności uczniów.

21. September 2018
Jeszcze niedawno nauczyciel, który na lekcji zaprosił uczniów do quizu z wykorzystaniem Kahoota mógł być pewny, że zrobi furorę. Dzisiaj Kahoot już nieco się opatrzył, choć trzeba przyznać, że czując na plecach oddech konkurencji, ciągle rozwija się i doskonali. zdj. Ron Mader (Flickr)
27. July 2018
Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2018/2019 znalazły się dwa szczególnie istotne dla nauczyciela języka obcego.

29. June 2018
Wyobraź sobie narzędzie, które ma zalety Facebooka, a jednocześnie nie posiada jego wad. Jest idealne do rozwijania umiejętności językowych, jak również umiejętności ponadprzedmiotowych. Na dodatek jest bezpłatne.
31. May 2018
Mało kto już pamięta o wkuwaniu słówek z długich list. Dzięki technologii uczenie się słówek może być dla ucznia ciekawe i przyjemne. Przykładem niech będą chmury wyrazów prezentowane przez nauczyciela na tablicy interaktywnej.

15. April 2018
Bolączką naszych czasów jest nadmiar ciekawych materiałów. Aby nie zginąć w ich powodzi warto używać narzędzi, które pozwalają je gromadzić i porządkować w kolekcje tematyczne. Znakomicie do tego nadaje się Pinterest, coś w rodzaju tablicy, na której przypina się interesujące materiały (stąd nazwa pin - przypinać, interest - zainteresowanie).
08. March 2018
Zabiegany nauczyciel chętnie wykorzystuje gotowe materiały dydaktyczne. Niekiedy jednak warto przygotować własne, dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnych uczniów. Uczniowie zyskują nie tylko w roli odbiorców. Coraz częściej są twórcami cyfrowych treści, a to według konstruktywistów, których poglądy podzielam, jest jedną z kluczowych zasad efektywnego uczenia się.

31. January 2018
Słuchanie, a potem mówienie, taka jest naturalna kolejność w akwizycji języka. To oczywiste w nauce języka ojczystego, ale nie zawsze praktykowane w nauczaniu języków obcych. Od kilku dobrych już lat, czytanie i pisanie wśród najmłodszych uczniów wprowadzane jest na poźniejszych etapach, jednak starsi uczniowie i dorośli od razu zaczynają od czytania i pisania. A przecież, żeby mówić, trzeba mówić, a nie pisać.
17. December 2017
Jeden z egzaminacyjnych horrorów - rozprawka za i przeciw. Ale spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Przygotowanie do tego zadania, i tym razem może odbywać się za pomocą technologii. Nie mam tu jednak na myśli odbiorników czy telefonów komórkowych tylko wcześniejsze ćwiczenie umiejętności argumentowania za pomocą aplikacji Web 2.0.

Show more