Posts tagged with "mówienie"22-01-2019
Wiodąca platforma wideo do dyskusji używana przez miliony uczniów i nauczycieli na świecie. Nadaje się do pracy z uczniami w każdym wieku, do prezentowania opinii, komentarzy, mniej lub bardziej złożonych ćwiczeń językowych, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. O której aplikacji jest tu mowa?
27-07-2018
Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2018/2019 znalazły się dwa szczególnie istotne dla nauczyciela języka obcego.

08-03-2018
Zabiegany nauczyciel chętnie wykorzystuje gotowe materiały dydaktyczne. Niekiedy jednak warto przygotować własne, dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnych uczniów. Uczniowie zyskują nie tylko w roli odbiorców. Coraz częściej są twórcami cyfrowych treści, a to według konstruktywistów, których poglądy podzielam, jest jedną z kluczowych zasad efektywnego uczenia się.
31-01-2018
Słuchanie, a potem mówienie, taka jest naturalna kolejność w akwizycji języka. To oczywiste w nauce języka ojczystego, ale nie zawsze praktykowane w nauczaniu języków obcych. Od kilku dobrych już lat, czytanie i pisanie wśród najmłodszych uczniów wprowadzane jest na poźniejszych etapach, jednak starsi uczniowie i dorośli od razu zaczynają od czytania i pisania. A przecież, żeby mówić, trzeba mówić, a nie pisać.

19-05-2017
W codziennej pracy z uczniami, do „zwykłych” lekcji, jak również realizacji projektów eTwinning używam wielu różnorodnych cyfrowych przyborów. Jednym z moich ulubionych narzędzi jest VoiceThread, serwis internetowy do prowadzenia asynchronicznych dyskusji. Właśnie tej aplikacji poświęcony jest mój film instruktażowy.
12-05-2017
Voki.com to strona z narzędziem dobrze znanym wielu językowcom. Pozwala tworzyć wirtualne avatary, którym można podkładać głos. Tak stworzone postacie mogą odczytać wpisany przez nas tekst albo przemówić nagranym przez nas głosem. Wykorzystanie ich ogranicza jedynie nasza wyobraźnia :)

02-05-2017
Wielu nauczycieli w odpowiedzi na pytanie, z czym mają największy problem na lekcjach języka obcego, odpowie, że z mówieniem. Dzięki Fotobabble znalazłam rozwiązanie problemu mówienia na moich lekcjach.